Điều hòa 1 chiều Inverter 9000BTU Panasonic CS-PU9WKH-8M

Điều hòa Panasonic

Điều hòa 1 chiều Inverter 9000BTU Panasonic CS-PU9WKH-8M

10.590.000 ₫ 11.490.000 ₫

Chọn mua
Điều hòa 1 chiều Inverter 12000BTU Panasonic CS-PU12WKH-8M

Điều hòa Panasonic

Điều hòa 1 chiều Inverter 12000BTU Panasonic CS-PU12WKH-8M

12.890.000 ₫ 13.990.000 ₫

Chọn mua
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU CS-N9WKH-8M

Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU CS-N9WKH-8M

8.890.000 ₫ 9.490.000 ₫

Chọn mua
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU CS-N12WKH-8M

Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU CS-N12WKH-8M

11.290.000 ₫ 11.990.000 ₫

Chọn mua
Điều hòa Panasonic 1 chiều N12UKH-8 12.000BTU

Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12UKH-8 12.000BTU

9.490.000 ₫ 11.990.000 ₫

Chọn mua
Điều hòa 1 chiều Inverter 18000BTU Panasonic CS-PU18WKH-8M

Điều hòa Panasonic

Điều hòa 1 chiều Inverter 18000BTU Panasonic CS-PU18WKH-8M

19.390.000 ₫ 20.990.000 ₫

Chọn mua
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000BTU CS-YZ9WKH-8

Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 9000BTU CS-YZ9WKH-8

12.590.000 ₫ 13.990.000 ₫

Chọn mua
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000BTU CS-YZ12WKH-8

Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000BTU CS-YZ12WKH-8

15.490.000 ₫ 16.990.000 ₫

Chọn mua
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter XU9UKH-8 9.000BTU

Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter XU9UKH-8 9.000BTU

12.190.000 ₫ 13.490.000 ₫

Chọn mua
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU12UKH-8 12.000BTU

Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XU12UKH-8 12.000BTU

14.890.000 ₫ 15.990.000 ₫

Chọn mua
Điều hòa Panasonic 1 chiều N18UKH-8 18.000BTU

Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18UKH-8 18.000BTU

16.790.000 ₫ 17.990.000 ₫

Chọn mua
Điều hòa Panasonic 1 chiều N24UKH-8 24.000BTU

Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24UKH-8 24.000BTU

23.590.000 ₫ 25.990.000 ₫

Chọn mua
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter U12VKH-8 12.000BTU

Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter U12VKH-8 12.000BTU

14.190.000 ₫ 15.990.000 ₫

Chọn mua
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CS-YZ18UKH-8 18.000BTU

Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CS-YZ18UKH-8 18.000BTU

23.590.000 ₫ 25.490.000 ₫

Chọn mua
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000BTU CS-WPU12WKH-8M

Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000BTU CS-WPU12WKH-8M

13.890.000 ₫ 14.990.000 ₫

Chọn mua
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000BTU CS-WPU9WKH-8M

Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000BTU CS-WPU9WKH-8M

11.490.000 ₫ 12.990.000 ₫

Chọn mua
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24UKH-8 24.000BTU

Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24UKH-8 24.000BTU

26.190.000 ₫ 27.990.000 ₫

Chọn mua
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CS-YZ9UKH-8 9.000BTU

Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CS-YZ9UKH-8 9.000BTU

10.990.000 ₫ 13.990.000 ₫

Chọn mua
Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter U18VKH-8 18.000BTU

Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter U18VKH-8 18.000BTU

21.390.000 ₫ 24.990.000 ₫

Chọn mua
Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18UKH-8 18.000BTU

Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18UKH-8 18.000BTU

15.990.000 ₫ 20.990.000 ₫

Chọn mua