Tủ lạnh HAFELE Inverter 526 Lít 4 cửa HF-SBSIC

Tủ lạnh Hafele

Tủ lạnh HAFELE Inverter 526 Lít 4 cửa HF-SBSIC

55.290.000 ₫ 80.490.000 ₫

Chọn mua
Tủ lạnh HAFELE SBS Inverter 506 Lít HF-SBSIB

Tủ lạnh Hafele

Tủ lạnh HAFELE SBS Inverter 506 Lít HF-SBSIB

36.290.000 ₫ 52.890.000 ₫

Chọn mua
Tủ lạnh HAFELE SBS Inverter 517 Lít HF-SBSID

Tủ lạnh Hafele

Tủ lạnh HAFELE SBS Inverter 517 Lít HF-SBSID

23.090.000 ₫ 34.490.000 ₫

Chọn mua
Tủ lạnh HAFELE Inverter 401 Lít 4 Cửa HF-MULB

Tủ lạnh Hafele

Tủ lạnh HAFELE Inverter 401 Lít 4 Cửa HF-MULB

27.340.000 ₫ 40.290.000 ₫

Chọn mua