Tủ lạnh Hitachi FG480PGV8 (GBW) - 366L Inverter

Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh Hitachi FG480PGV8 (GBW) - 366L Inverter

10.900.000 ₫ 14.990.000 ₫

Chọn mua
Tủ lạnh Hitachi R-B330PGV8(BSL) - 275 lít Inverter

Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh Hitachi R-B330PGV8(BSL) - 275 lít Inverter

11.200.000 ₫ 11.900.000 ₫

Chọn mua
Tủ lạnh Hitachi FG450PGV8 (GBK) - 339L Inverter

Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh Hitachi FG450PGV8 (GBK) - 339L Inverter

10.590.000 ₫ 14.200.000 ₫

Chọn mua
Tủ lạnh Hitachi H230PGV7(BSL) - 230L Inverter

Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh Hitachi H230PGV7(BSL) - 230L Inverter

7.750.000 ₫ 8.990.000 ₫

Chọn mua
Tủ lạnh Hitachi H200PGV7(BSL) - 203L Inverter

Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh Hitachi H200PGV7(BSL) - 203L Inverter

7.150.000 ₫ 7.990.000 ₫

Chọn mua
Tủ lạnh 3 cánh Hitachi R-FWB545PGV2 (GBK), 455 Lít

Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh 3 cánh Hitachi R-FWB545PGV2 (GBK), 455 Lít

19.900.000 ₫ 25.750.000 ₫

Chọn mua
Tủ lạnh 6 cánh Hitachi R-SF57EMV(W) - 589 lít Inverter

Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh 6 cánh Hitachi R-SF57EMV(W) - 589 lít Inverter

45.900.000 ₫ 47.900.000 ₫

Chọn mua
Tủ lạnh Hitachi FG480PGV8 (GBK) - 366L Inverter

Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh Hitachi FG480PGV8 (GBK) - 366L Inverter

10.900.000 ₫ 14.990.000 ₫

Chọn mua
Tủ lạnh Hitachi R-B330PGV8(BBK) - 275 lít Inverter

Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh Hitachi R-B330PGV8(BBK) - 275 lít Inverter

8.990.000 ₫ 11.900.000 ₫

Chọn mua
Tủ lạnh Hitachi R-FG690PGV7X(GBK) - 550 lít Inverter

Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh Hitachi R-FG690PGV7X(GBK) - 550 lít Inverter

19.500.000 ₫ 20.500.000 ₫

Chọn mua
Tủ lạnh SBS Hitachi Inverver 605L R-FS800PGV2 (GBK)

Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh SBS Hitachi Inverver 605L R-FS800PGV2 (GBK)

39.900.000 ₫ 41.900.000 ₫

Chọn mua
Tủ lạnh 3 cánh SBS HITACHI R-FM800PGV2 (GBK) - 600 Lít

Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh 3 cánh SBS HITACHI R-FM800PGV2 (GBK) - 600 Lít

46.000.000 ₫ 48.300.000 ₫

Chọn mua
Tủ lạnh Hitachi H310PGV7(BSL) - 260L Inverter

Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh Hitachi H310PGV7(BSL) - 260L Inverter

6.990.000 ₫ 9.200.000 ₫

Chọn mua
Tủ lạnh 6 cánh Hitachi R-SF57EMV(SH) - 589 lít Inverter

Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh 6 cánh Hitachi R-SF57EMV(SH) - 589 lít Inverter

39.900.000 ₫ 49.000.000 ₫

Chọn mua
Tủ lạnh 6 cánh Hitachi G620GV(XT) - 657 Lít Inverter

Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh 6 cánh Hitachi G620GV(XT) - 657 Lít Inverter

87.000.000 ₫ 91.400.000 ₫

Chọn mua
Tủ lạnh SBS 3 cánh HITACHI R-FM800AGPGV4X (DIA) 584 Lít

Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh SBS 3 cánh HITACHI R-FM800AGPGV4X (DIA) 584 Lít

59.900.000 ₫ 93.900.000 ₫

Chọn mua